17. oktober 2023

Forældre er chokerede: Sådan investerer banken din børneopsparing

Tusindvis af forældre har betroet deres bank at investere pengene på børneopsparingen. Danwatch kan afsløre, at pengene investeres i kontroversielle fossile firmaer, der udvider produktionen af fossile brændsler, som langt ind i børnenes fremtid vil forværre klimakrisen.

Louise Lönborgs bank Nordea investerer en del af børneopsparingerne i verdens mest CO2-udledende olieselskaber. Foto: Sarah Hartvigsen Juncker

Louise Lönborg er mor. Hun har to små børn, og som andre forældre er Louise optaget af sine børns fremtid. Den skal være god, grøn og med masser af muligheder. Derfor har Louise oprettet børneopsparinger for at sikre begge børn en portion økonomisk frirum, når de fylder 21 år.

Hun håber, at børnene vil bruge opsparingerne både klogt og fornuftigt baseret på deres egne ønsker. Helst i en verden, som til den tid har omstillet til grønt og afværget de værste klimakatastrofer fra den globale opvarmning.

Men Louise Lönborgs bank Nordea investerer en del af børneopsparingerne i verdens mest CO2-udledende olieselskaber, der fortsætter med at bruge milliarder af dollars på udvikling af nye oliefelter overalt i verden. Det er nye oliefelter, som i fremtiden vil udlede store mængder CO2 og dermed bidrage til den fortsatte globale opvarmning.

Det viser en undersøgelse, som Danwatch har lavet, og som Politiken også omtaler.

”Det provokerer mig helt vildt. Jeg ønskede at investere pengene og godkendte investeringsfonden, som viste 6 ud af 7 ”stjerner” på bæredygtighed. Derfor er jeg temmelig chokeret over, at min bank bruger mine børneopsparinger på at investere i store oliefirmaer”, lyder reaktionen fra Louise Lönborg, da Danwatch ringer til hende og fortæller om undersøgelsen.

“De er jo roden til den globale opvarmning med deres enorme CO2-udledninger. Jeg ønsker naturligvis, at mine børn får en god opsparing. Men det er meningsløst, hvis jeg samtidig støtter en industri, som forværrer klimakrisen langt ind i mine børns fremtid”, siger Louise Lönborg.

FAKTA

Disse fossile selskaber får penge fra børneopsparinger

Nedenstående lister – opdelt på banker – er ikke fuldstændige men resultat af en bred søgning på kendte fossile selskaber. Når et selskab optræder flere gange, er det fordi selskabet indgår i flere forskellige fonde. På den måde kan en bank godt have for eksempel fire investeringer i det samme selskab.

Danwatch har gennem kilder og fra bankernes hjemmesider indsamlet beholdningslister tilhørende produkter under reglerne for puljeinvesteringer, hvor indbetalingerne til børneopsparingerne indgår.  Danwatch har identificeret puljernes direkte aktieinvesteringer samt beholdninger i udvalgte fonde og investeringsforeninger, som puljerne investerer i.

Med erfaringer fra bl.a. arbejdet med Pensionsmaskinen har vi screenet investeringerne mod den tyske NGO´s Urgewalds lister over olie- og gasselskaber samt kulselskaber.

Danwatch’s screening er ikke fyldestgørende og dækker ikke alle investeringer fra puljeordningerne. Det samlede omfang af fossile investeringer er ikke opgjort, eftersom mange af pengene er investeret i fonde, som kanaliserer pengene videre ud i det finansielle system, hvor de til sidst er bundet til aktier i den fossile sektor. Det besværliggør en præcis opgørelse af markedsværdien, ligesom manglende gennemsigtighed i flere fonde rækker ud over denne journalistiske undersøgelse.

Kilde: Bankernes hjemmesider + Urgewald’s Global Coal Exit List og Global Oil & Gas Exit List

Nordea er langt fra den eneste bank, der investerer børneopsparingsmidler i sort energi.

Danwatch´ undersøgelse viser, at også Danske Bank, Nykredit, Jyske Bank, Sydbank samt Lokal Puljeinvest, der er en sammenslutning af 42 lokale pengeinstitutter, investerer penge fra børneopsparinger i store fossile selskaber, som planlægger at ekspandere udvindingen af fossile brændsler.

Ifølge bankernes egne tal repræsenterer bankerne i undersøgelsen 9 ud af 10 forældre med børneopsparinger målt på den samlede markedsandel. Louise Lönborg er dermed langt fra den eneste forælder, hvis børneopsparinger enten direkte eller via fonde investeres i store ekspansive olie- og kulselskaber. 

Advarer mod ekspansion

De danske bankers investeringer i kul- olie- og gasselskaber, der arbejder på at udvide produktionen i de kommende år, er kontroversielle, fordi det de facto fører til øget CO2 udledning i fremtiden. Og CO2 udledning er som bekendt hovedårsagen til den globale opvarmning.

Advarslerne om at investere i flere kulminer og nye olie- og gasboringer kommer blandt andet fra Det Internationale Energiagentur (IEA). Agenturet skriver i en hovedrapport fra 2021, at alle investeringer i ny fossil ekspansion bør stoppe fra og med 2022, hvis målet om et CO2-neutralt samfund skal realiseres. 

I en opdatering fra september i år gentager IEA budskabet om, at investeringer i fossil ekspansion ikke er foreneligt med Paris-aftalen. Hvis den globale gennemsnitstemperatur maksimalt må stige 1,5 grader, skal den fossile industri udfases til et lavere niveau, vurderer IEA. 

“Det er få dage siden, jeg talte med mine børn om, hvad vi selv kan gøre for at stoppe klimaforandringerne. Det er de klar over, f.eks ved at vi spiser mindre kød og cykler frem for at tage bilen. Men det er mit ansvar som forælder at gøre, hvad jeg kan for, at hans og fremtidige generationers liv ikke bliver ødelagt af massive CO2 udledninger. Det gælder både i forhold til, hvordan aftensmaden ser ud, og hvordan børneopsparingen investeres”, siger Louise Lönborg.

Louise Lönborgs bank investerer en del af børneopsparingerne i verdens mest CO2-udledende olieselskaber. Foto: Sarah Hartvigsen Juncker

Nordeas chef for investeringsprodukter, Kerstin Lysholm, oplyser at banken blot er rådgiver, når det handler om, hvordan børneopsparingen skal investeres:

”Vi ønsker at bidrage til et mere bæredygtigt samfund, og derfor oplyser og vejleder vi også forældrene om deres investeringsmuligheder, ligesom vi aktivt spørger ind til deres bæredygtighedspræferencer. Samtidig mener vi, at det er de enkelte forældre, som bedst kan træffe valg på vegne af deres børn, hvorfor det i sidste ende er forældrene der vælger, hvordan de ønsker at investere”, siger Kerstin Lysholm. 

Hvordan tager Nordea hensyn til, at børneopsparinger tilhører børn, som i fremtiden vil blive hårdere ramt af klimakrisen end deres forældre?

“Nordea vurderer og tager hensyn til børns rettigheder og indsatsen mod klimakrisen, når der investeres. Det sker blandt andet via screeningsprocesser, ESG-scoring, klimamålsætninger, analyser af selskabers transitionsplaner samt det aktive engagement”, oplyser Nordea.

Nordea vil ikke offentliggøre bankens ESG-vurderinger af fossile selskaber på listen. Nordea investerer bl.a. i oliegiganterne Chevron, Devon, ExxonMobil og Occidental Petroleum samt Kinas største olieproducent PetroChina og det brasilianske olie- og gasselskab, Petroleo Brasileiro.

“Vi arbejder for at fremme ESG-agendaen. Dette inkluderer også et aktivt medejerskab, hvor vi som investorer går ind i udvalgte selskaber for indefra at presse på for en bæredygtig omstilling. I forhold til de nævnte selskaber har vi en meget effektiv dialog om nedbringelse af deres udslip af metan, som er ca. 80 gange så kraftig en drivhusgas som CO2″, siger Kerstin Lysholm.

Manglende transparens

Danwatch har talt med flere andre forældre og gennemgået deres børneopsparinger for at se, hvordan pengene investeres. En af dem er Henrik Ulander. Han er familiefar til to børn på 11 og 15 og er som Louise Lönborg meget overrasket over, hvordan familiens børneopsparing i Nordea er investeret.

I Henrik Ulanders aftale finder man også investeringer i en lang række store oliegiganter. Henrik Ulander er fortørnet over, hvor ugennemsigtigt investeringerne præsenteres for ham, når han på baggrund af Danwatchs henvendelse logger på netbank og finder beholdningslisten.

”Investeringslisten kan jeg finde. Men den rummer mange fonde og investeringsforeninger, som jeg ikke kan se, hvad indeholder. Det er tankevækkende, at olieselskaber er skjult i fondene. Det gør det meget svært at gennemskue”, siger Henrik Ulander. 

Danwatch har vist Henrik Ulander svaret fra Nordea om, at banken presser på for en bæredygtig omstilling via dialoger med de fossile selskaber. Han er ikke imponeret.

“Jeg har meget svært ved at forstå, hvordan en dialog med et selskab om metangas fremmer den grønne omstilling. Det tror jeg ikke, mange forældre kan gennemskue. Det handler om børns fremtid, ikke om metangas”, siger Henrik Ulander.

FAKTA

Sådan havner børneopsparingen i fossile selskaber

De fleste danske banker får deres børneopsparinger til at vokse ved at købe aktier og obligationer udstedt af fossile selskaber. Enten køber banken selv disse aktier og obligationer men oftere sker købet indirekte gennem investeringer i såkaldte “fonde”.

Oliegiganterne ExxonMobil, Chevron og Shell

Danwatchs undersøgelse viser, at aktieinvesteringer i fossile selskaber af enhver slags indgår hos de  danske banker. Bankerne investerer i de største og mest velkendte olieselskaber, bl.a. ExxonMobil, Chevron, Shell og mange flere. 

Det er olieselskaber, som ifølge Financial Exclusions Tracker er blandt verdens mest uetiske selskaber. Listen viser de virksomheder, der er blevet offentligt ekskluderet af de fleste finansielle institutioner i verden. Der er med andre ord tale om fossile selskaber, hvor ansvarlige investorer vurderer, at minimumskriterierne for at afværge klimakrisen og omstille til grøn energi ikke er opfyldt. 

ExxonMobil er ikke mindst berygtet for i årtier at have løjet om konsekvenserne fra CO2-udledninger fra fossil afbrænding. Danwatch´ undersøgelse viser, at ExxonMobil er på investeringslisterne hos Jyske Bank, Nordea, Sydbank og Lokal Puljeinvest. Lokal Puljeinvest har dog fjernet ExxonMobil fra listen to dage efter Danwatch ́s henvendelse til dem.

Jens Theil, chef for bæredygtighed i Nykredit, som via ejerskab af SparInvest forvalter midlerne for Lokal Puljeinvest, oplyser, at frasalget af ExxonMobil skyldes en ny politik for investering i fossile brændsler, der også betyder frasalg af Chevron og ConocoPhillips. Der er dog fortsat fossile selskaber på listen. 

“Vi har besluttet at beholde 14 selskaber, herunder Shell og Inpex. De er derfor fortsat i puljernes investeringsunivers. De selskaber er ikke, hvor de skal være, men de er undtaget, fordi vi stadig ser en mulighed for, at de omstiller sig”, siger Jens Theil. 

En god opsparing uden fossile investeringer

Både børne- og pensionsopsparinger har typisk et langsigtet investeringsperspektiv, hvorfor risikoen spredes over flere sektorer. Risikospredningen gør, at det forventede afkast med nogenlunde sikkerhed kan realiseres i praksis, når for eksempel barnet fylder 21 år.

Men i lyset af klimakrisens medfølgende politiske målsætninger presses flere investorer til at frasælge fossile selskaber. I Danmark har bl.a. AkademikerPension, AP Pension og Velliv ekskluderet en lang række fossile selskaber, fordi de modarbejder den grønne omstilling og fortsætter med at investere i nye oliefelter, der vil medføre stigende CO2-udledninger langt ind i fremtiden.

Ifølge Nikolaj Holdt Mikkelsen, selvstændig og uafhængig investeringsekspert med over 20 års erfaring med rådgivning af både private og professionelle, er den fossile sektor stadig vigtig for mange investorer, der tilbyder puljeordninger. Men den fossile sektor er ikke længere afgørende for at sikre et balanceret forhold mellem afkast og risiko.

”Som investor er det rart med et så stort investeringsunivers som muligt at vælge fra. Fossile brændstoffer har vist sig som god afdækning her i det inflationære miljø, som vi befinder os i. Men man kan nok få en god spredning alligevel, selvom man ekskluderer energikilden. Man kan fint sammensætte en portefølje uden fossile brændstoffer og have det samme afkast-risikoforhold som en med fossile brændstoffer”, siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

I Danske Bank erkender man, at nogle af midlerne i Puljeinvest placeres i fossile selskaber via fonde.

“Det er helt korrekt, at du med vores børneopsparing kan vælge at lade Puljeinvest investere for dig, hvis du ikke har tid eller mulighed for at stå for den løbende pleje selv. Dermed får du en balanceret investeringsløsning i et meget bredt udvalg af aktier og obligationer. Du har også muligheden for at oprette et børneopsparingsdepot, hvor du selv udvælger og sammensætter dine investeringer. Det kan eksempelvis være fonde med et bæredygtigt fokus”, oplyser Danske Banks presseafdeling til Danwatch på spørgsmålet om, hvordan børneopsparinger og investeringer i fossile selskaber hænger sammen. 

Louise Lönborg er glad for at høre denne oplysning. Selvom hun som de fleste andre forældre ikke ved meget om investeringer, agter hun nu, på baggrund af Danwatchs undersøgelse, at henvende sig til sin bank.

”Jeg vil bede banken om at fjerne investeringerne i sort energi fra børneopsparingen, og jeg vil finde ud af, om det overhovedet er muligt at investere grønt for de penge, jeg har sparet op til mine børn”, siger Louise Lönborg.

Rettelse 18/10: I en tidligere version af artiklen fremgik det, at Nykredit havde lavet en ny investeringsstrategi. Der er i stedet tale om en ny politik for investering i fossile brændsler.

Flere artikler om

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up
heartexit-upmagnifiercrosschevron-downchevron-leftchevron-right