Her har vi gjort en forskel

Adskillige Danwatch-afsløringer har fået konkrete konsekvenser i løbet af det seneste år. Dansk militæreksport til kontroversielle lande er blevet stoppet. Det samme er den danske stats finansiering af forurenende kulkraftværker i den tredje verden, et stort teleselskabs samarbejde med militærdiktaturet i Myanmar og adskillige pensionsselskabers investeringer i firmaer, der krænker menneskerettighederne.

Yemens civilbefolkning tørster i øjeblikket på grund af Saudi Arabiens og Emiraternes bombninger af vandværker, pumpestationer og brønde. Danwatch har i det forløbne år været med til at stoppe dansk militæreksport til bl.a. Emiraterne Foto: Yahya Arhab /Scanpix/EPA

Danwatch laver journalistik, der forandrer verden. Og med den målestok har 2021 været et fantastisk år. Mange af vores afsløringer har fået omgående og konkrete konsekvenser i form af politiefterforskninger, stop for eksport og investeringer i lande, der krænker menneskerettighederne og politiske initiativer, der rækker langt ud i fremtiden.

Her har vi samlet nogle af de vigtigste.

Stop for militær eksport til Emiraterne

En af de historier, der har ført til omgående ændringer er vores afsløring Våben på afveje, der afdækker det danske IT-firma Systematics eksport at militært software til de Forenede Arabiske Emirater – et land, som FN-eksperter og menneskeretsorganisationer anklager for at begå krigsforbrydelser mod civilbefolkningen i Yemen-krigen.

Undersøgelsen, der er lavet i samarbejde med TV2 og det hollandske researchcenter Lighthouse fik i december 2021 Rigspolitiet til at trække Systematic eksporttilladelse tilbage og melde firmaet til Bagmandspolitiet for brud på de danske våbeneksportregler. 

Sagen er efterfølgende overgivet til Østjyllands Politi, der efterforsker sagen med henblik på at rejse en eventuel straffesag. Danmark suspenderede al militær eksport til Emiraterne i november 2018, men trods forbudet har Systematic fortsat eksporten af sit militære kampstyringssystem Sitaware via sit datterselskab i Storbritannien. 

Ud over at stoppe Systematics eksport har justitsminister Nick Hækkerup strammet kontrollen med eksport af våben og militært udstyr til tredjelande, så det ikke fremover bliver muligt for danske forsvarsvirksomheder at eksportere til tredjelande, som Danmark mener, det er uforsvarligt at eksportere til. 

Læs undersøgelsen af Systematics eksport til Emiraterne; Våben på afveje 
Og vores seneste afsløring af Systematics eksport til Bahrain her.

Slut med støtte til sorte kraftværker

En anden af vores historier, som har ført til konkrete ændringer, er afsløringen af den danske stats finansiering af oliefyrede kraftværker på Bermuda og i Mali – en støtte, der går stik imod de mange skåltaler for Danmark som grønt foregangsland. 

I samarbejde med Politiken har vi afdækket, hvordan Danmarks Eksportkreditfond (EKF) har postet ikke mindre end 768 millioner kroner i lån og bankgarantier til de to stærkt forurenende- og alt andet andet end grønne kraftværker. 

Takket være afsløringerne besluttede regeringen, at Danmark fra årsskiftet 2021-2022 ikke længere skal yde eksportkreditter og lån til “fossile brændsler i energisektoren i udlandet. 

Telenor indbragt for klagenævn

En tredje sag, hvor Danwatchs har spillet en betydelig rolle, handler om det norske teleselskab Telenors samarbejde med militærjuntaen i Myanmar, der i begyndelsen af 2021 tog magten ved et kup.

I samarbejde med det lokale medie Frontier Myanmar har vi først afdækket, hvordan Telenors master er blevet anvendt i forbindelse med folkemordet på rohingyaerne, og siden hvordan Telenor har delt følsomme mobildata med militærstyret og aktivt bidraget til at lukke munden på Myanmars kritiske medier. 

I juli besluttede Telenor at sælge alle sine aktiviteter i Myanmar, men salget gik til et firma, som har tætte forbindelser til militæret, hvilket har fået flere hundrede civilsamfundsorganisationer til at indbringe Telenor for det norske Klagenævn for virksomhedsansvar. 

Vestas vindmøllepark kendt ulovlig

En fjerde sag, som vi har haft afgørende indflydelse på i årets løb er vindmøllegiganten Vestas kontroversielle vindmølleprojekt i Kenya.

Efter flere års tovtrækkeri har en kenyansk domstol i oktober 2021 kendt projektet ulovligt og dermed bekræftet den undersøgelse af projektet, som Danwatch gennemførte i 2016.

Ifølge retten er de 254 møller, der udgør Afrikas største grønne investering nogensinde, bygget på ulovlig handlet jord og projektet etableret uden at de berørte parter, heriblandt områdets nomadestammer, er blevet hørt, som de skal ifølge konventionerne.

De ansvarlige politikere har fået et år til at genforhandle retten til jorden. Hvis det ikke lykkes, bliver jorden igen fælleseje, community land

Tsunami af spørgsmål og samråd

Ud over de fire sager har vores afsløringer ført til et væld af samråd i Folketinget om så forskellige emner som statslige investeringer via skattely, manglende kontrol med økologisk  kosmetik, skrotning af Mærsk-skibe i Indien og pensionsinvesteringer i afrikanske diamantminer

Folketingets medlemmer og udvalg har desuden stillet en tsunami af spørgsmål til regeringen på baggrund af vores undersøgelser. En hurtig optælling viser, at Danwatch har givet anledning til ikke mindre end 66 spørgsmål, blandt andet om danske pensionskasser investeringer i Myanmar og i virksomheder, der sælger våben til Saudi Arabien og Emiraterne og om Tvinds vildledende tøjindsamlinger til ulandene.  

Hvis du ikke vil gå glip af vores afsløringer i det kommende år, kan du hoppe ind på vores hjemmeside og tegne et gratis abonnement på vores ugentlige nyhedsbrev lige her.

Gå ikke glip af den næste afsløring

Leave this field blank

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Leave this field blank
heartexit-upmagnifiercrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram