En Danwatch-undersøgelse

FN rapportør: “EU-lande ignorerer barnets rettigheder”

Alle lande undtagen USA har underskrevet FNs Børnekonvention. Alligevel overtræder langt de fleste lande konventionen, når de ikke beskytter børn mod sprøjtemidler som chlorpyrifos, siger FNs Rapportør for farligt affald i et interview med Danwatch.

Redaktør: Jesper Hyhne | Executive Editor: Jesper Nymark | Vil du vide mere om denne undersøgelse, kan du kontakte Danwatch her

Investigative Reporting Denmark
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
17. juni 2019
Et sprøjtemiddel, der er kendt for at skade fostre og spædbørns hjerner, er igen på vej mod godkendelse i EU. Hvis EU staterne tillader det, er det i strid med FNs Børnerettighedskonvention, siger FNs rapportør for farligt affald i et interview med Danwatch.

“Dette er et tydeligt eksempel på, hvordan stater over hele verden ikke tager barnets rettigheder i betragtning, når de lovgiver om kemikalier”.

FNs Rapportør for farligt affald, Baskut Tuncak

“Hvis man tager chlorpyrifos som eksempel er det krystalklart, at FNs Børnerettighedskonvention bliver ignoreret af flere EU-medlemsstater, når det kommer til forurening og forgiftning”, siger Mr. Baskut Tuncak, FNs rapportør for farligt affald.

FNs rapportøren refererer til nye afsløringer fra Danwatch, Investigative Reporting Denmark og 7 andre medier, som viser, at frugt og grøntsager der sælges over hele Europa, indeholder et skadeligt pesticid, chlorpyrifos.

Chlorpyrifos kædes sammen med hjerneskader hos fostre og spædbørn, og hvis stater fortsat tillader stoffet, er det i strid med FNs Børnerettighedskonvention, siger Mr. Baskut Tuncak.

Og det er relevant, fordi påvirkning af chlorpyrifos kan sænke IQ hos børn med op til 2,5 %, viser forskning. Chlorpyrifos er også kendt for at øge risiko for ADHD og autisme hos børn.

“Hvis man reducerer et barns IQ, hukommelse og koncentrationsevne, som direkte påvirker retten til uddannelse og dermed barnets mentale potentiale til fulde, så er det et brud på barnets rettigheder”, siger Baskut Tuncak.

EU bør anvende forsigtighedsprincippet

FNs rapportør for farligt affald fremhæver situationens alvor for børn, der eksponeres for chlorpyrifos gennem mad.

“Niveauet af chlorpyrifos som forskere (i USA red.) har fundet i mad er et godt stykke over 100 gange for høje til at blive betragtet som sikre for små børn. Der findes ikke et sikkert niveau af chlorpyrifos for børn. Set i lyset af de betragtelige risici for den neurologiske udvikling hos kommende generationer, så bør EU anvende forsigtighedsprincippet, som det er formuleret i loven”, siger Baskut Tuncak.

Alle lande undtagen USA har ratificeret Børnerettighedskonventionen, hvilket betyder, at de har forpligtet sig til at beskytte børns rettigheder som beskrevet i konventionen,  eksempelvis gennem lovgivning.

Problemet er, at EU medlemsstaterne ikke har implementeret børns rettigheder på miljømæssige områder, som for eksempel påvirkning fra pesticider, hvilket de burde have gjort, påpeger han.

“Det står klart for mig, at hvis Børnekonventionen var ordentligt implementeret i lovgivningen vedrørende miljømæssig påvirkning, så ville det have ført til reaktioner hos alle relevante myndigheder”, siger FN’s rapportør.

Politisk system i kæmpe krise

Det journalistiske samarbejde mellem Danwatch og internationale journalister har desuden afsløret, hvordan EU-systemet er under stærk indflydelse fra producenten af chlorpyrifos, Corteva Agriscience tidligere kendt som Dow Chemicals.

I overensstemmelse med EU-procedurer betaler producenten de facto for godkendelsen af deres eget stof, chlorpyrifos, på trods af, at uafhængige forskere har kritiseret de industri-sponsorerede studier for at være “farvet” og “vildledende”.

“Integriteten hos hele det her politiske system, der er konstrueret til at regulere og beskytte mennesker fra skadelige kemikalier, er blevet grundlæggende undergravet de senere år”, siger Baskut Tuncak.

Han nævner debatten om et andet sprøjtemiddel, der produceres af Monsanto og hedder glyfosat. Sprøjtemidlet kædes sammen med cancer, og der er faldet domme i USA på den baggrund. Alligevel er glyfosat godkendt til salg i EU indtil 2022, hvor godkendelsen tages op igen.

“Jeg ved ikke, om glyfosat er kræftfremkaldende eller ej, men jeg kan fortælle dig, at mennesker i stigende grad har mistillid til deres politikere”, siger han.

“Det er blevet et alvorligt problem for regeringer. Medmindre de øger åbenheden omkring, hvordan forskning bliver brugt og kommunikerer, hvordan der træffes beslutninger på en måde, der tilfredsstiller og sikrer offentligheden, at beslutninger træffes af betroede og uafhængige politikere, og ikke af virksomhederne selv, så vil det politiske system stå overfor en massiv krise i en nær fremtid”.

En sag for FN komite

FNs rapportør for farligt affald ser Danwatchs og de internationale journalisters afsløringer om chlorpyrifos som en “fremragende sag” for FNs Komite for Børnerettighedskonventionen at se nærmere på. Han påpeger, at han ikke må tale om sin kommunikation med EU eller EUs medlemsstater, før kommunikationen er offentliggjort.

“Det her er bestemt en sag, som jeg føler dybt for. Jeg har arbejdet for at implementere børns rettigheder i forbindelse med farlige forgiftninger, siden jeg overtog denne position i 2014”, siger han.

“Det er overraskende, at EU ikke allerede har reageret taget i betragtning hvor meget mere progressiv Europa er over for sprøjtemidler sammenlignet med USA. Der er mere end to årtiers forskning fra USA, der viser, at chlorpyrifos er en sundhedsrisiko, særligt for børn. I de fleste tilfælde er det noget europæerne er opmærksomme på, men i dette tilfælde er de ikke”.

en danwatch-undersøgelse
Hele undersøgelsen delt op i artikler. Bestem selv, hvor du begynder.

Tip os

Har du en idé, eller har du kendskab til forhold, som du mener, vi bør undersøge – så kontakt os.

Det kan også være, at du er freelancejournalist med en god ide – skriv eller ring.

Jeg vil være anonym

Du kan bruge formularen – også anonymt – men vil du være helt sikker på, at ingen kan spore din kommunikation til os, anbefaler vi, at du installerer app’en Signal på din telefon.

I Signal kan du kontakte os på dette telefonnummer: +45 2340 6664

Bankoverførsel

Enkeltbidrag

Merkur Bank

Registreringsnr.: 8401

Kontonr.: 0001 119 355

Bemærk, at du skal donere min. 200 kr. for at dit støttebidrag kan være med til at kvalificere os til at søge Tipsmidler.

Husk at skrive dit fulde navn, og gerne din e-mail som kommentar til overførslen. Tilføj dit CPR nr i kommentarfeltet, hvis du ønsker skattefradrag.

Want to make an international donation?

IBAN:
DK4284010001119355

SWIFT/BIC:
MEKUDK21

Click here

Bliv støttemedlem

Fast overførsel med Betalingsservice. Som fast bidragsyder accepterer du, at vi opbevarer dine data som beskrevet her.

Regnr., kontonr. og CPR-nr. bruges kun til at oprette en betalingsservice-aftale, således at fremtidige betalinger kan trækkes automatisk.

Er denne undersøgelse noget værd for dig?

Vi synes, det er vigtigt at undersøge virksomheders og staters påvirkning af menneskerettigheder og miljø. Og vi vil rigtigt gerne lave mange flere af denne slags undersøgelser.

Derfor håber vi, at du har fået lyst til at styrke vores arbejde.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.